Projekty a legrácky

Kalendář

Kalendář na internetu zdarma k vytištění na vaší počítačové tiskárně. Zobrazují se jmeniny, čísla týdnů, navíc státní i ostatní svátky a významné dny.

Prvočísla

Přehledná tabulka prvočísel do milionu ve formátu PDF.

Číslo π

Číslo π na milion desetinných míst ve formátu PDF.

Číslo e

Číslo e na milion desetinných míst ve formátu PDF.

Logaritmické tabulky

Desetimístné dekadické logaritmy čísel od 1 000 000 do 9 999 999 ve formátu PDF.

Obvod elipsy

Výpočet obvodu elipsy, včetně grafu a tabulek.

Equinox and Solstice 1000 BC - 2999 AD

Začátky ročních dob od roku 1000 př.n.l. až do 2999 n.l. v tabulce ve formátu PDF.

Svítání a soumrak

Grafické znázornění svítání a soumraku v roce a v různých zeměpisných šířkách.

Astronomická PHP knihovna

PHP třída pro zobrazení polohy a vzdálenosti nebeských těles v zadaný čas a na daném místě. Maximálně jednoduché používání.

Poštovní server s virtuálními účty trochu jinak

Toto je návod na sestavení poštovního serveru s virtuálními účty. K tomu stačí jen SMTP server Postfix a na příjem pošty pro klienty je použit IMAP a POP3 server Dovecot.

Program nalezení východu, západu a přechodu Měsíce v zadaný den

PHP třída pro nalezení východu, západu a přechodu Měsíce v zadaný den. Náhrada za chybějící funkce date_moonrise() a date_moonset().

Dráha Slunce na obloze

Interaktivní zobrazení dráhy Slunce na obloze v polárních souřadnicích.

Délka dne jako kruhový graf

Různou délku dne v různých zeměpisných šířkách můžeme zobrazit v kruhovém grafu.

Javascriptový ekvivalent PHP funkce date_sun_info()

Javascriptový ekvivalent PHP funkce date_sun_info(), stejné volání i stejný výstup.