date_sun_info()

Javascriptová funkce pro nalezení východu, západu a přechodu Slunce v zadaný den, včetně začátků a konců všech druhů soumraků

Ekvivalent PHP funkce date_sun_info()

Download: date_sun_info() (verze z 8.6.2020, 5.8 KiB)

Naprosto stejně jednoduché použití:

date_sun_info(Date, latitude, longitude)
kde

Výsledek pro dnešní den na astronomickém středu Evropy:

var sun = date_sun_info(new Date(), 50.0, 15.0)

Funkce vrací následující objekt:

sun = {

}

Společně s vlastní funkcí dodávám i konverzní funkce formatHHMMSS() a formatHHMM(), které zobrazují čas buď ve tvaru HH:MM:SS nebo HH:MM. Pokud je Slunce po celý den nad obzorem, či výškou udanou druhem soumraku funkce date_sun_info() vrací pro danou událost True, naopak pokud je Slunce pod obzorem vrací False. Výše zmíněné funkce pak zobrazí řetězec "++:++:++" ("++:++") nebo "−−:−−:−−" ("−−:−−"). Například výstup programu:

var sun = date_sun_info(new Date(), 50.0, 15.0);
for (var key in sun) {
    document.write(key + ": " + formatHHMM(sun[key]) + "\n");
}

Vypadá s použitím funkce formatHHMM() takto:


Poznámky:

Kontakt na autora:
kontakt