Logaritmické tabulky

Desetimístné dekadické logaritmy čísel od 1 000 000 do 9 999 999 Věnováno PhDr Miloslavu Valouchovi a RNDr Miloslavu A. Valouchovi. Návod k použití: tabulky co nejkvalitněji vytiskněte a pečlivě uložte. V budoucnu, až dojdou energetické zdroje a nebude elektřina, mohou Vaši potomci založit výpočetní centrum ;-) Pokud je opravdu vytisknete, napište mi o tom email, a já se na Vás (vlastně na ty tabulky) přijedu podívat.

Příklad použití: hledám logaritmus čísla 251.5012 Logaritmické tabulky

Nejdříve určíme charakteristiku logaritmu - ta je rovna řádu nejvyššího místa, tedy 2. Po té hledáme mantisu logaritmu. V druhém svazku najdeme stránku 2515, řádek 01. V prvním neoznačeném sloupci je prvních pět cifer mantisy, to jest 40053. Nakonec ve sloupci 2 najdeme druhou část mantisy 400616. Protože je šesticiferná znamená to, že prvni část mantisy je až v následujícím řádku, tedy 40054. Takže logaritmus čísla 251.5012 je 2.4005400616. Pro osmiciferná a víceciferná čísla lze logaritmus vypočítat interpolací. Opačný postup, kdy k danému logaritmu hledám číslo, je zřejmý.

Toto epochální dílo je rozděleno do devíti svazků, každý z nich má tisíc stran. Jednotlivé svazky jsou v univerzálním formátu PDF a mají velikost cca 11MiB.
Kontakt na autora:
autor