Začátky ročních dob od roku 1000 př.n.l. až do roku 2999 n.l.

Equinox and Solstice 1000 B.C. to A.D. 2999

Pro výpočet byl použit algoritmus z knihy Astronomical Algorithms od Jeana Meeuse (kapitola 27), s opravou pro aberaci a nutaci pro dosažení vyšší přesnosti (kapitola 25). Pro převod z terestrického času (TT) na světový čas (UT) byly použity vzorce z NASA, viz Polynomial Expressions for Delta T (ΔT). Tabulka je ve světovém čase, v posledním sloupci je uveden ΔT, takže terestrický čas získáme přičtením ΔT k světovému času.

Tabulka zobrazující začátky ročních dob ve světovém čase
PDF download (421 KiB) :
Equinox and Solstice 1000 B.C. to A.D. 2999


Kontakt na autora: